Advisering

De van der Haar groep heeft alle deskundigheid in huis om onderzoek uit naar de conditie van gevels (nulmeting), waarbij gebruikt wordt gemaakt van de meest geavanceerde meetapparatuur. Dit onderzoek wordt vervolgens uitgebreid geanalyseerd en aan u gerapporteerd.

  Onderzoek advies

  De van der Haar groep heeft alle deskundigheid in huis om het volgende in kaart te brengen:

  • waterdoorlatendheid van gevels,
  • schade aan betonnen onderdelen van de gevels,
  • de aanwezigheid en conditie van de spouwankers,
  • schade aan voeg- en metselwerk van de gevels.

  Resultaat gericht

  Doel van een projecteigenaar is de onderhoudskosten van zijn project zo laag mogelijk te houden over de exploitatietermijn van een complex, de gevel speelt hier een grote rol in.
  De van der Haar groep heeft expertise in huis om het juiste scenario aan te bieden en op dit scenario prestatie eisen af te spreken over de exploitatietermijn. Deze prestaties worden gedurende de exploitatietermijn gemeten en aan u gerapporteerd.

   

   

   

   

   

  De van der Haar Groep is VGO gecertificeerd en voert deze werkzaamheden uit volgens de leidraad Resultaatgericht Onderhoud.

  Logo_VGO-keur

  Duurzaam

  Duurzaam onderhoud is een kernpunt bij de van der Haar groep.
  Bij het uithakken van voegwerk wordt gebruik gemaakt van speciaal hakgereedschap met directe afzuiging, geheel volgens de voorschriften van TNO.
  Nagenoeg alle stof wordt daardoor opgevangen in stofzakken, welke volgens de milieuvoorschriften worden afgevoerd.
  Dit geeft voordelen voor bewoners, omgeving, natuur en milieu en onze medewerkers.